MS Cacus

Timeleie kr. 4 800 eks 12 % mva.
50 passasjerer.