MS Helene

Fisketurer med yrkesfiskere som kjenner fjorden.

Pris pr. dag: e.a./ kr. 12 000, eks. 12 % mva.